ลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบการทดสอบ : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ไม่อยู่ในเวลาการลงทะเบียน
เปิดระบบ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00
ปิดระบบ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59